Latest News

Een korte inleiding

In Hospice “De Zeedistel” wordt zorg geboden in een kleinschalige, huiselijke omgeving waarbij geschoolde vrijwilligers en professionele verpleegkundigen de continuïteit van zorg waarborgen. De medische supervisie geschiedt door de huisarts van de gast of door de aan het Hospice “De Zeedistel” verbonden groep van artsen gespecialiseerd in de palliatieve zorg.

Hospice “De Zeedistel” streeft naar een gezonde en verantwoorde werkwijze zowel op economisch /financieel gebied als op sociaal maatschappelijk en milieu gebied. Hospice “De Zeedistel” probeert met de samenwerkingspartners de palliatieve zorg in Noord-Kennemerland verder te ontwikkelen en actief deel te nemen aan landelijke initiatieven in de palliatieve zorg.

Hospice “De Zeedistel” zal ook de komende jaren vanuit deze uitgangspunten de palliatieve zorg
blijven bieden aan gasten en hun naasten.

Beloningsbeleid
Al het werk wordt op vrijwilligersbasis uitgevoerd.

H0sp1c3Een korte inleiding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *