Aanmelden

Voor wie?

Als het thuis niet meer gaat of als de mantelzorger(s) overbelast is/zijn komt iemand in aanmerking voor verhuizing naar een hospice. De noodzaak wordt door de huisarts bepaald. Opname in het hospice gebeurt altijd in overleg met de huisarts, de wijkverpleegkundige, de specialist en/of het ziekenhuis.

Hospice Egmond is gerealiseerd met het doel iemand die in of om de Egmonden  woont, zo dicht mogelijk bij huis te verzorgen. Maar er moet wel plaats zijn; ons hospice heeft vier gastenkamers.

Het hospice is een voorziening is voor mensen met een korte levensverwachting. Realiteit is dat dit een levensfase is waarin mensen afscheid van het leven gaan nemen. Ons doel is daarvoor rust, ruimte, harmonie en aandacht te creëren.


Aanmeldingsprocedure

Wie in de loop van een ziekteproces belangstelling krijgt voor opname in een hospice, kan zelf of via de familie een gesprek aanvragen met één van onze coördinatoren. Uiteraard kan dan ook het hospice op afspraak bezichtigd worden. Zodra de huisarts opname in een hospice nodig vindt en er een kamer beschikbaar is, kan er een afspraak gemaakt worden over de dag van opname. Neem daarvoor contact op met één van onze coördinatoren Els Rosenmöller of Nathalie Groot via info@hospice-egmond.nl of 072-8889161.


Kosten

Er is een landelijke subsidieregeling voor de ligdagen in een hospice, maar voor de extra voorzieningen die hospices aanbieden, geldt een eigen-bijdrage-regeling. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden dergelijke bijdragen. Maar mocht dat onverhoopt niet gelden, dan zoeken wij mee naar een oplossing. De financiën mogen geen belemmerende factor zijn als de nood hoog is.

Heb je vragen? Neem contact op!

Voor algemene vragen over ons hospice, aanmeldingen, vrijwilliger worden, steun bieden en dergelijke:

mail info@hospice-egmond.nl, bel 072-8889161 of gebruik onderstaand contactformulier.


    Sidney GrootAanmelden