Aanmelden

Voor wie?

Als het thuis niet meer gaat, als de mantelzorger(s) overbelast is/zijn en de organisatie die thuis de nachtzorg regelt, dat ook in het hospice kan doen, dan komt iemand in aanmerking voor verhuizing naar een hospice. De noodzaak wordt door de huisarts bepaald. Opname in het hospice gebeurt altijd in overleg met de huisarts, de wijkverpleegkundige, de specialist en/of het ziekenhuis.

Hospice Egmond is gerealiseerd met het doel iemand die in een van de Egmonden of omgeving woont, zo dicht mogelijk bij huis te verzorgen. Maar er moet wel plaats zijn; ons hospice heeft drie gastenkamers en één reservebed in een kleinere ruimte.

Over het algemeen geldt dat een hospice een voorziening is voor mensen die nog slechts een levensverwachting van enkele maanden hebben. Er bestaat geen vastgestelde grens voor die periode. Realiteit is wel dat dit een levensfase is waarin mensen afscheid van het leven gaan nemen. Ons doel is daarvoor rust, ruimte en aandacht te geven.


Aanmeldingsprocedure

Wie in de loop van een ziekteproces belangstelling krijgt voor opname in een hospice, kan zelf of via de familie een gesprek aanvragen met één van onze coördinatoren. Uiteraard kan dan ook het hospice op afspraak bezichtigd worden. Zodra de huisarts een verklaring voor de noodzaak van opname in een hospice heeft getekend e er goede afspraken zijn gemaakt over het mee-verhuizen van  de medische en verpleegkundige zorg van het thuis- of ziekenhuisadres naar het hospice en zodra er een kamer beschikbaar is, kan er een afspraak gemaakt worden over de dag van opname. Neem daarvoor contact op met één van onze coördinatoren Els Rosenmöller of Nathalie Groot via info@ hospice-egmond.nl.


Kosten

Er is een landelijke subsidie-regeling voor de ligdagen in een hospice, maar voor de extra voorzieningen die hospices aanbieden, geldt een eigen-bijdrage-regeling. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden dergelijke bijdragen. Maar mocht dat onverhoopt niet gelden, dan zoeken wij mee naar een oplossing. De financiën mogen geen belemmerende factor zijn als de nood hoog is.

Heb je vragen? Neem contact op!

Voor algemene vragen over ons hospice, aanmeldingen, vrijwilliger worden, steun bieden en dergelijke:

mail info@hospice-egmond.nl, bel 072-8889161 of gebruik onderstaand contactformulier.

Voor perscontacten en PR-activiteiten: mail pr@hospice-egmond.nl of bel 06-46492141


    Sidney GrootAanmelden