nieuws

Hieronder eerst de maandelijkse blogs die onze coördinator Els Rosenmöller schrijft, daarna de actualiteiten en persberichten. Op elke laatste dag van de maand verschijnt een volgende blog over het wel en wee in het hospice. In principe maken we in verband met de privacy gebruik van gefingeerde namen, tenzij de betreffende hoofdpersoon zelf prijsstelt op het gebruik van eigen namen.


Nieuwsberichten van Facebook

3 weeks ago

Hospice Egmond
Wij kunnen nog wel wat goede feeën gebruiken! Interesse of meer info? Bel 072 - 888 91 61 of mail naar Info@hospice-egmond.nl ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook

4 weeks ago

Hospice Egmond
Burgermeester Lars Voskuil en Abt Thijs Ketelaars van de St. Adelbertabdij staan samen met initiatiefnemers Els Rosenmöller van Hospice Egmond en schrijver Leo Feijen voor de 'Herinneringsboom' op een nieuwe stilteplek op het terrein van de Abdij in Egmond-Binnen. Vrijdag 24 mei werd de sfeervolle plek waar iedereen overleden naasten in stilte kan gedenken in gebruik genomen. ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook

1 month ago

Hospice Egmond
Vrijdagmiddag 24 mei een feestelijk moment op het terrein van de Abdij in Egmond-Binnen. Dan nemen burgemeester Lars Voskuil en Abt Thijs Ketelaars een ‘Herinneringsboom’ in gebruik. Het is een gezamenlijk initiatief van de Sint-Adelbertabdij en Hospice Egmond. Publiek is van harte welkom; start bijeenkomst om 14.00 uur bij de Abdijwinkel. ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook

2 months ago

Hospice Egmond
Mooie woorden en een bosje dankbaarheid. 🧡 ... Bekijk meerZie minder
View on Facebook

Nieuws archief

Informatie over het hospice, palliatieve zorg en oproepen

Herdenkingsboom bij Abdij Egmond-Binnen

Op gezamenlijk initiatief van de St. Adelbertusabdij te Egmond-Binnen en Hospice Egmond wordt op vrijdagmiddag 24 mei 2024 14.00 uur een herinneringsboom in gebruik genomen. Rondom de boom op het terrein van de Abdij is een mooie stilteplek gemaakt waar iedereen die een overledene wil gedenken uitgenodigd word t daar stil te staan bij het leven en werk van een overleden naaste.

Burgemeester Lars Voskuil van de gemeente Bergen (NH) zal samen met Abt Thijs Ketelaars van de St. Adelbertusabdij de officiële ingebruikname van de ‘Herinneringsboom’ en de stilteplek verrichten. Door dit samen te doen wordt aangegeven dat dit een openbare herdenkingsplek voor publiek gebruik in de regio is.

De initiatiefnemers maken er een moment van gepaste feestelijkheid van. De dood is een gegeven voor iedereen en zou daarom geen taboe moeten zijn. Stil staan bij het leven van een overleden dierbare, is een gebaar van positiviteit, zo is de boodschap.

De stilteplek krijgt een bankje (waarin gegraveerd: ’Het is nooit voorbij’), een kastje met pen en papier, zodat iedereen de eigen gedachten of herinneringen daar aan het papier kan toevertrouwen. Ook worden er enkele sokkels geplaatst, waar mensen eventueel een steen met een naam of een korte tekst kunnen achterlaten. In de Abdijwinkel zijn daarvoor geschikte platte stenen te koop. De ‘Herinneringsboom’ zelf is een ‘Parrotia persicara’ ofwel  ‘Perzisch IJzerhout’.

De initiatiefnemers hebben voor dit moment gekozen, omdat 24 mei een paar jaar geleden is uitgeroepen tot de ‘Nationale dag Aandacht voor Sterven’. Zij nodigen iedereen van harte uit bij deze korte plechtigheid in de open lucht aanwezig te zijn. Men verzamelt bij de ingang van de Abdijwinkel, Vennewatersweg 27a, Egmond-Binnen; van daaruit gaat het om 14.00 uur lopend naar de Herinneringsboom. 

Na afloopstaat er voor iedereen een kopje koffie, thee of een frisdrank klaar in het restaurant van de Abdij, naast de Abdijwinkel.

Hospice Egmond brengt Beleidsplan 2023-2026 uit

Instandhouding van het hospice, samenwerking met thuiszorgorganisatie Evean, veel aandacht voor  de vrijwilligers, een bezettingsgraad van 95% en blijvende fondsenwerving. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen die het bestuur van Hospice Egmond heeft geformuleerd voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Na de eerste twee jaren van starten, corona en experimenteren met werkafspraken is er in de loop van 2022 bewust gekozen voor het garanderen van 24-uurs zorg, met een eigen ‘hospice-team’ van verpleegkundigen binnen Evean. Samen met een heel ‘leger’ vrijwilligers draait Hospice Egmond nu als een prachtig, kleinschalig ‘bijna thuis huis’.

Dat model is alle participanten goed bevallen en dat wordt nu doorgezet. Blijvende werving van fondsen en van vrijwilligers is daarbij van groot belang, zo schrijft het bestuur.

Het hele beleidsplan is te lezen via deze link.


‘Naar het huisje in de duinen’

De titel van het boek dat eind maart op de tafel van de auteur belandde verwijst naar (‘onze’) Wimmenummerduinen. Die auteur is Kees Hoope (73) uit Heiloo. 

Op zaterdag 1 april jl. overhandigde hij het eerste exemplaar aan Jonkheer Six van Wimmenum, de laatste jonkheer uit een oudadellijk geslacht dat al in de zeventiende eeuw een stuk grond in het Egmonder duingebied aankocht.

Kees Hoope gaf het boek in eigen beheer uit; het ligt inmiddels in de Egmondse boekhandel Dekker & Dekker voor de verkoop. Het boek geeft een interessant inzicht in de historie van het terrein, de huisjes, de mensen en hun verbondenheid met het duingebied.

Als het boek een winstgevend project blijkt te zijn, dan gaat de gehele winst naar Hospice Egmond!


Lunch voor het team vrijwilligers van Hospice Egmond

23-02-2023 – Elke vrijdag mogen we voor onze gasten een maaltijd ophalen bij restaurant Nieuw Westert in Egmond-Binnen. En nu werden onze vrijwilligers ook in de watten gelegd. Onder het genot van heerlijk verzorgde lunch had de groep vrijwilligers ook nog eens tijd om gezellig bij te praten in een andere omgeving dan het Hospice. 

Wij zouden het overigens altijd nog fijn vinden om ons team van vrijwilligers uit te breiden. Mocht u interesse hebben, neem dan eens een kijkje op onze site: https://hospice-egmond.nl/ En wie weet schuift u volgende keer ook gezellig aan.


Fotoproject Hospice Egmond

14-02-2023 – Jesse Reij is een professionele fotograaf die als vrijwilliger voor ons een hele serie foto’s maakte over het vele werk dat met name vrijwilligers in en voor ons hospice doen.

Die foto’s komen goed van pas als we weer eens een verzoek om illustraties krijgen van nieuwsbladen, maar we gebruiken ze ook zelf.

Omdat we u deze indrukwekkende en mooie foto’s niet wilde onthouden, een kleine impressie van de door Jesse Reij gemaakte beelden, als onderdeel van het fotoproject ‘Werk in/voor ons hospice’.


Winterlicht bijeenkomst

19-12-2022 – De kerstboom en de kerststal staan mooi te prijken in ons Hospice. In de weel voor Kerst hielden we een sfeervolle ‘ Winterlicht’ bijeenkomst voor de vrijwilligers, het team van EVEAN en de gasten. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er bij de prachtig verlichte boom, een kerstverhaal voorgelezen. Er is met elkaar gezongen onder leiding van een gitarist en zo werd sfeervol het jaar afgesloten.


Vrijwilligersdag: 7 december 2022

07-12-2022 – 7 December was het ‘Nationale Vrijwilligersdag’ in Nederland. Internationaal is ooit 5 december uitgeroepen tot zo’n dag; niet zo handig nu de Sint al jarenlang in Nederland dan zijn verjaardag viert…

Maar dank je wel zeggen tegen al die vrijwilligers die zich ook bij Hospice Egmond steeds weer inzetten, dat doen we graag. We deden het op 5/12 met een cadeautje, we deden het twee dagen later, op 7 december,  met de twee prachtige uitspraken van Loesje!


Hospice Egmond en de Fjoertoer

27-11-2022 – Een zee van lichtjes en hartjes rondom het hospice tijdens de Fjoertoer. Er was glühwein en chocomel voor onze sportieve vrijwilligers die meeliepen en voor diegene die kwamen kijken. Onze gasten genoten enorm van de sliert aan lichtjes die voorbij kwam. Er vlogen ook nog 3 prachtige vlinders voorbij….


Herdenking Allerzielen in Abdijkerk

31-10-2022 – ‘Hun namen moeten genoemd worden; wij vergeten onze overledenen niet’. Dat was het thema voor een sfeervolle Allerzielenbijeenkomst die de Abdij Egmond-Binnen samen met Hospice Egmond hield op vrijdagavond 28 oktober. Coördinator Els Rosenmöller las de namen voor van de gasten die in ons hospice het afgelopen jaar hun leven afsloten. Met bloemen, kaarsen, zang, muziek, gebeden, korte toespraken en een volledig bezette Abdijkerk werd het een gedenkwaardige Allerzielenbijeenkomst.


Mooie donaties voor Hospice Egmond

16-10-2022 – De maand september heeft Hospice Egmond een drietal mooie donaties opgeleverd.

Het hospice was de hele maand september het goede doel van de statiegeldactie bij de Albert Heijn in Egmond aan den Hoef. En dat heeft een bedrag van €275 opgeleverd.
Daarnaast was er de opbrengst van de loterij op burendag in dorpshuis De Hanswijk in Egmond aan den Hoef. Uit handen van Trees Visser en Peter de Waard, mocht coördinator Els Rosenmöller een cheque van €605 in ontvangst nemen.
En dan was er ook nog de Rabo ClubSupport. Er is goed op Hospice Egmond gestemd met als resultaat een heel mooi bedrag van €1644,21
Iedereen die op ons gestemd heeft, flessen heeft ingeleverd of meegedaan heeft aan de loterij ontzettend bedankt! Wij gaan er voor zorgen dat het geld goed wordt besteed aan de wensen van onze gasten. Super!

Presentatie magazine ‘Het Laatste Avondmaal’

31-03-2022 – TV-journalist en auteur Leo Fijen houdt dinsdagmiddag 5 april a.s. een inleiding over ‘De laatste levensfase’. Dat gebeurt in het voormalige Protestantse kerkje naast Abdij Egmond in Egmond-Binnen. Daarna interviewt hij Els Rosenmöller, die in eigen beheer een magazine uitbracht, getiteld ‘Het Laatste Avondmaal’.

Els Rosenmöller heeft ruim 20 jaar ervaring in de stervensbegeleiding, en werkt nu als coördinator in Hospice Egmond. Zij bepleit het in ere herstellen van het eeuwenoude ritueel om in de laatste levensfase een laatste avondmaal in een kring van dierbare vrienden te realiseren.

Belangstellenden kunnen de bijeenkomst van 15.00 tot 16.00 uur bijwonen. Wel graag even aanmelden via info@hospice-egmond.nl of 072-8889161


Mooie donaties voor Hospice Egmond

03-03-2022 – Het bestuur van Stichting Zeedistel, Hospice Egmond maakt met grote dankbaarheid bekend dat de recente ‘Valentijns-actie’ (Geef ons bij ons 1-jarig bestaan een verjaardagscadeautje in de vorm van een donatie) € 1300 heeft opgebracht.

Van Supermarkt Jumbo ontving het hospice als opbrengst van de legeflessenactie een mooi bedrag van € 720,-

De opbrengst zal worden besteed aan het vervullen van laatste wensen van de gasten en voor trainingen voor en ondersteuning van vrijwilligers.


Hospice lanceert ‘giftboxes’

26-02-2022 – Hospice Egmond is ingesprongen op de vraag naar mooie ‘giftboxes’ voor mensen die bijzondere momenten in hun leven willen aangrijpen om het hospice te steunen.

Op verzoek van een gast in Hospice Egmond liet het hospice vorig jaar een eerste ‘giftbox’ maken, de moderne variant op een collecteschaal of een doos voor een financiële bijdrage ‘In plaats van bloemen’ stond er op de rouwkaart. Bij de afscheidsdienst stond de eerste box met de tekst: ‘Uw bijdrage komt ten goede aan Hospice Egmond.’ Het bracht een mooi bedrag op.

Het bracht Jaap en Eef op een idee. Vijftig jaar lief en leed gedeeld, dankbaar voor een goede gezondheid, genoeg reden voor een feestelijk moment met familie en vrienden. Mensen die ‘alles al hadden’ en niets meer voor zichzelf wilden hebben. Ook zij wilden wel zo’n giftbox neerzetten op hun feest. Grafisch vormgever Mark Broersen maakte er een persoonlijke, vrolijke versie van en het bruidspaar vermeldde op de uitnodigingskaart dat mensen met een gerust hart met lege handen konden komen, maar voor wie dat niet wilden zouden de ‘envelopjes’ ten goede komen aan het hospice.

En zo biedt het hospice vanaf nu mooie, gepersonaliseerde, giftboxes aan voor wie bij een bijzondere gelegenheid, financiële giften wil doorsluizen naar het hospice. In overleg wordt er dan een toepasselijk ontwerp gemaakt.

Meer weten? Mail naar  info@hospice-egmond.nl of bel 072-8889161.


Hospice Egmond kiest voor 24-uurs zorg

27-12-2021 – Hospice Egmond gaat het nieuwe jaar 2022 beginnen met een beleidswijziging om toekomstige gasten en hun naasten, maar ook alle vrijwilligers, huisartsen en specialisten nog betere service te kunnen verlenen. Voortaan zal er gewerkt worden met 24 uurs professionele verpleegkundige zorg in huis. 

In de praktijk bleek het rondmaken van professionele nachtzorg een struikelblok. Voor de coördinatoren was het door de enorme druk op de zorgverleners in het algemeen steeds moeilijker de nachtzorg rond te krijgen. Bovendien groeide de druk door veel aanvragen van buiten Egmond. Daarvoor werd steeds meer begeleiding gevraagd van huisartsen en thuiszorgteams uit Egmond. Dat bleek in de praktijk niet haalbaar. Onze bedden moesten daarom leeg blijven staan, terwijl er juist van o.a. andere hospices in de ruime omgeving een groeiende vraag naar extra bedden was. Het bestuur voelde zich geconfronteerd met een groot maatschappelijk lokaal-overstijgend probleem. De conclusie was: bijstellen van de oorspronkelijke missie en visie en op zoek gaan naar bv 24-uurszorg. 

Het bestuur heeft verschillende scenario’s uitgewerkt en bereikte vervolgens overeenstemming met Evean om 24 uur per dag de verpleegkundige zorg te leveren. Daarvoor wordt nu eerst een speciaal hospice-team samengesteld. 

Het bestuur benadrukt dat het blijft gaan om het karakter van een ‘bijna-thuis-huis’ waar de huiselijke sfeer, opvang en begeleiding hoog in het vaandel staat. De vrijwilligers houden hun rol, want zonder hen zou Hospice Egmond niet het mooie, rustige en gastvrije huis kunnen blijven dat het nu is. Maar de vaste professionele steun in de rug wordt verheugd tegemoet gezien. Ook de huisartsen staan positief tegenover deze ontwikkeling. 

‘Al met al een goed bericht om het nieuwe jaar mee in te gaan’ aldus Jessica Zwart, initiatiefneemster en secretaris van het bestuur. 


Herdenkingsbijeenkomst Hospice Egmond in Slotkapel

Ook Hospice Egmond stond op Allerzielen, 2 november 2021, stil bij de gasten die het afgelopen jaar in het hospice waren overleden. Dat gebeurde in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef, samen met nabestaanden en vrijwilligers van het hospice. 

In een mooie, sfeervolle, bijeenkomst met muziek, gedichten, bloemen en gesproken woord werden persoonlijke herinneringen aan elke afzonderlijke gast opgehaald. 


Herdenkingsbijeenkomst Hospice Egmond in Slotkapel

Dinsdagavond 2 november 2021, op Allerzielen, staat Hospice Egmond stil bij de gasten die het afgelopen jaar in het hospice zijn overleden. Dat gebeurt in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef, samen met nabestaanden en vrijwilligers van het hospice.

Het hospice is met name een plaats waar mensen in de laatste levensfase heel duidelijk in aanraking zijn gekomen met hun eigen eindigheid. Het is vaak een fase van verdrietige aanvaarding en respect voor wat er zich in een mensenleven heeft afgespeeld. Afscheid nemen is altijd een emotioneel gebeuren voor iedereen die daarbij betrokken is. Bij de herdenkingsplechtigheid blikt men nog een keer terug op de bewogen en ook vaak mooie periode die familie en vrienden hebben meebeleefd in Hospice Egmond.

De Slotkapel opent om 19.00 uur de deuren, de bijeenkomst begint om 19.30 uur.


Mooie schenking aan Hospice Egmond

29/10/2021 – Een delegatie van de opgeheven Stichting Maria Bedevaarten Egmond uit Egmond-Binnen was op bezoek bij Jessica Zwart-Neeter, initiatiefneemster en tegenwoordig secretaris van het bestuur van Hospice Egmond voor de overhandiging van een cheque ter waarde van zevenduizend euro.

De Stichting besloot eind 2020 tot opheffing omdat de periode van grootschalige bedevaarten naar Lourdes voorbij is. Individuele bedevaartgangers zijn er nog volop, maar grote bus-of treinreizen zijn er niet meer.

‘Wij vonden het belangrijk om het geld, dat immers in het verleden is opgebouwd uit donaties van Egmonders, binnen de Egmondse gemeenschap een gepaste bestemming te geven. We hebben daar eerst onze trouwe donateurs over gehoord en er was brede instemming met het doel: het nieuwe Hospice Egmond”, aldus mevrouw Sjoek Hopman.

Jessica Zwart toonde zich verheugd en dankbaar met deze mooie gift.

Op de foto van Cor Mooij vlnr: Angie Apeldoorn, Rie Apeldoorn, Jessica Zwart, Sjoek Hopman en Tjip Vonk.


Magazine Het laatste Avondmaal

29/10/2021 – Els Rosenmöller (57), coördinator Hospice Egmond, is druk bezig met de voorbereiding van een magazine, getiteld ‘Het laatste Avondmaal’. Ze geeft het in eigen beheer uit. Het is een handreiking aan iedereen die in de eigen omgeving te maken krijgt met iemand die weet dat hij of zij binnenkort gaat sterven. 

Els begeleidt al ruim twintig jaar mensen in de laatste levensfase. Ze weet als geen ander dat die periode misschien wel de moeilijkste, maar ook de meest intense periode van het leven kan zijn. Die periode markeren met een gezamenlijke maaltijd met dierbaren, kan van groot belang en een grote steun zijn. ‘De eindigheid hoort bij het leven, het moet niet iets angstigs zijn, je kunt er juist een extra dimensie aan geven. Het delen van de maaltijd betekent ook: delen van aandacht en herinneringen. Samen het leven beleven, in verbinding met elkaar zijn en samen nieuwe herinneringen maken’, aldus Els Rosenmöller.

In het magazine zal Els met tal van leuke, ontroerende en inspirerende verhalen duidelijk maken hoe de organisatie van een laatste, gedeelde, avondmaaltijd ter hand kan worden genomen. In een apart werkboek worden creatieve ideeën, recepten en andere suggesties verder uitgewerkt.

Het magazine en werkboek verschijnen samen in maart 2022. Els heeft een doneeractie op touw gezet (zie www.doneeractie.nl/magazine-het-laatste-avondmaal) om de productie-en drukkosten mogelijk te maken. Donateurs krijgen in maart een exemplaar van het magazine cadeau. Het magazine zal in de winkel ongeveer € 10 gaan kosten. De opbrengsten komen ten goede aan Hospice Egmond.


Flyeractie

02/10/2021 – Met een flitsactie bij Albert Heijn in Egmond aan den Hoef vroegen vrijwilligers van Hospice Egmond zaterdag jl. aandacht voor het hospice in Egmond aan Zee. Hospice Egmond bestaat inmiddels ruim een half jaar en het kan nog steeds vrijwilligers en Vrienden gebruiken.

Uitgerust met een nieuwe, compacte folder kon er heel wat informatie gewisseld of aangereikt worden. Velen herinnerden zich de publiciteitsacties bij de start van de bouw maar ook het afgelasten van open dagen voor het publiek in verband met de coronamaatregelen.

Martijn Kruk, locatiemanager AH schonk ons een fraai reclamedoek met de tekst ‘Word Vriend van Hospice Egmond’. De actie was tevens het sein dat de statiegeldactie bij Albert Heijn in Egmond aan den Hoef in de maand oktober bestemd is voor het hospice.


Initiatiefnemer Hospice Egmond tevreden

Jessica Zwart-Neeter, initiatiefnemer van Hospice Egmond, tegenwoordig ook secretaris van het bestuur, blikt in de Nieuwsbrief van het hospice van september 2021 trots en tevreden terug op het eerste half jaar van het hospice.

Het hospice bood onderdak aan 15 gasten, waarvan er 12 uit de Egmonden, Heiloo, Castricum en Bergen kwamen. Maar bovendien kreeg ze alleen maar positieve en dankbare reacties van de gasten en hun naasten. ‘We zijn er – met dank aan alle ondersteuners en vrijwilligers – in geslaagd een veilige en rustige kleinschalige voorziening voor de Egmonden en directe omgeving te realiseren’ aldus Jessica. Tegelijk signaleert ze een maatschappelijk probleem. ‘Het hospice krijgt nl veel verzoeken uit de veel wijdere omgeving. Er zijn dus bij ons voldoende bedden voor de Egmonden en omgeving, maar er zijn te weinig hospice-bedden totaal voor de behoefte in Nederland’.

Het bestuur beraadt zich op de situatie; Hospice Egmond bevindt zich nog in de opstartfase en signaleert nu een probleem dat de eigen woonomgeving te boven gaat. 


Vrijwilliger Communicatie, PR en Publiciteit gezocht

Hospice Egmond is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden, werkgroepen onder het bestuur, de mensen die ondersteunende taken hebben in huis: het zijn allemaal vrijwilligers. Op dit moment zoeken we nog iemand die ons kan helpen met de taken op het gebied van communicatie, PR en publiciteit. Hou je van schrijven en wil je meer weten? Bel dan met Marjolein Copier, 06-46492141, ook vrijwilliger.


Kraam Hospice op ‘Grijze Markt’ Egmond-Binnen

Het hospice zal op vrijdag 6 augustus 2021 met een kraam op de Grijze Markt (onderdeel van het evenement ‘Egmond op z’n kop’) staan met kaarten, boeken, foto’s en informatiemateriaal over het hospice zelf en over vrijwilligerswerk in onze organisatie. Ontmoet er Jessica Zwart-Neeter, initiatiefneemster en secretaris van Stichting Zeedistel, Hospice Egmond of een van de andere vrijwilligers.


Interne Tiltraining

Onder leiding van professioneel verpleegkundige Saskia Cohen kregen vrijwilligers in huis een training in ‘veilig tillen’.
De technische kneepjes zijn er vooral op gericht de gasten die dat nodig hebben, te helpen zich veilig en zo pijnvrij mogelijk te verplaatsen. 


Kookploeg Hospice zoekt versterking

17/05/2021 – De drie hobbykoks die regelmatig zorgen voor de warme avondmaaltijd in Hospice Egmond, willen hun vrijwilligerswerk graag delen met andere mensen die van koken en verwennen houden. Als er meer mensen op deze manier een bijdrage willen leveren aan het hospice, dan kunnen de andere vrijwilligers meer tijd en aandacht besteden aan de ondersteuning van de zorg en aan de andere huishoudelijke taken. Daarom doen Loes de Leeuw, Claudia Lo Pizzo en Ab de Lang in de Nieuwsbrief van Hospice Egmond van mei 2021 een oproep aan andere mensen die ook graag koken.

Op de grens van Leven en dood
In de nieuwsbrief staat ook een interview met Marie Zwaan-de Graaf en haar vriendin Engelien Groot. Nog voor de publicatie van de Nieuwsbrief overleed Marie Zwaan (90), maar zij drukte de redactie van de nieuwsbrief op het hart toch vooral het interview te publiceren. Ze maakte graag en veel reclame voor het hospice en voor het lidmaatschap van de Vriendenkring. Ze voelde zich een ware ambassadeur die anderen graag wilde laten weten hoe blij en dankbaar ze was de laatste weken van haar leven in het kleinschalige hospice door te kunnen brengen. Ze deelde dat ook met andere gasten. En zo staan er twee ‘in memoriams’ van twee overleden gasten naast foto’s van mooie en feestelijke momenten die zij kort tevoren nog meemaakten in het hospice. Op de grens van leven en dood.


HOSPICE EGMOND VOND NIEUWE VRIENDEN

10/05/2021 – Vriend, Maatje, Amigo of Gabber. Ruim honderdvijftig mensen reageerden positief op de vraag van Hospice Egmond: wie wil lid van onze Vriendenkring worden? 

Jessica Zwart, initiatiefneemster en secretaris binnen het bestuur van het hospice is er blij mee. ‘Ons bijna thuis-huis is een prachtige plek geworden om de laatste kostbare tijd in door te brengen. Mede dankzij vele sponsors en lokale vaklieden staat er iets om echt trots op te zijn. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar voor de gasten en hun familie- en vriendenkring, zorgen voor een fijn, schoon en sfeervol huis, waar ook lekker gekookt wordt. We hadden al een kleine kring van mensen die ons structureel en financieel helpen; zij vormden samen de Vriendenkring en betalen daarvoor jaarlijks een bedrag van € 15. Hun bijdragen worden besteed aan het realiseren van laatste wensen van de gasten van ons hospice en het ondersteunen van de vrijwilligers in hun werkzaamheden. We wilden die Vriendenkring graag uitbreiden, en voerden daarom een flyer-en publiciteitsactie in de lokale nieuwsbladen. Inmiddels staat ons ledental op 169. Daar zijn we echt blij mee.  Leden van de Vriendenkring gaan we – als het binnen de coronamaatregelen past – 1x per jaar uitnodigen voor een interessante Vriendenlezing waar men ook andere vrienden kan ontmoeten. Daarnaast ontvangt men ook onze nieuwsbrief.


HOSPICE EGMOND ZOEKT VRIENDEN, MATTIES, GABBERS, KORNUITEN, ETC. ETC.

26/03/2021 – Hospice Egmond opende op 15 februari haar deuren. Het bijna thuis-huis is een prachtige plek geworden om de laatste kostbare tijd in door te brengen. Mede dankzij vele sponsors en lokale vaklieden staat er iets om echt trots op te zijn. Het wordt gerund door een klein leger van enthousiaste vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor de gasten. Naast deze vrijwilligers zoeken we nu ook Vrienden voor de Vriendenkring. Deze Vrienden kunnen van alle leeftijden zijn. Dus als je liever een mattie van ons hospice wilt zijn, is het ook goed. Je mag je zelfs BFF van ons hospice noemen! We zoeken in ieder geval mensen die ons op een meer structurele manier willen helpen. Voor 15 Euro per jaar kun je ons al steunen. Leden van de Vriendenkring worden 1x per jaar uitgenodigd voor een interessante Vriendenlezing waar je ook andere vrienden kunt ontmoeten. Daarnaast ontvang je tevens de nieuwsbrief van het hospice. De bijdragen van de Vrienden van de Vriendenkring worden besteed aan het realiseren van laatste wensen van de gasten van ons hospice en het ondersteunen van de vrijwilligers in hun werkzaamheden. Dus laat je hart spreken en schrijf je vandaag nog in als Vriend, Mattie, Gabber, Kornuit of hoe je jezelf ook wilt noemen.

Vriendenkring

Hospice Egmond in corona-stilte geopend

12/02/2021 – Geëmotioneerd nam Jessica Zwart-Neeter in een kleine kring van bestuursleden de lof en bloemenhulde van voorzitter Jan Mesu in ontvangst. Háár droom een hospice te realiseren in haar woonplaats Egmond was werkelijkheid geworden.

Maandag 15 februari 2021 gaat de deur open voor eventuele gasten, op 12 februari was er gelegenheid voor de lokale en regionale pers om het nieuwe bijna-thuis-huis te filmen en te fotograferen. Van een officiële opening en van open dagen voor belangstellende inwoners, donateurs en sponsors moest in verband met de strikte corona-maatregelen worden afgezien.

Voorzitter Jan Mesu van de ‘Stichting Zeedistel, Hospice Egmond’ benadrukte hoe bijzonder het was dat Jessica voorop was gegaan om zoveel mensen achter haar droom te krijgen. Huisarts Michiel Zwartkruis werd hierbij al gauw haar steun en toeverlaat. Toen die beiden onder andere ook ondernemer Theo Groot betrokken bij hun zoektocht naar een geschikt pand, kwam er een belangrijke wending. Familie Groot besloot hun maatschappelijke betrokkenheid bij Egmond vorm te geven in het beschikbaar stellen van een stuk grond aan de Sportlaan en het casco voor een nieuw pand neer te zetten. Het bestuur aanvaardde dit genereuze gebaar en ging aan de slag om vele anderen te inspireren de verdere afbouw en inrichting financieel te steunen.

‘Het is op een geweldige manier gelukt’ aldus Mesu. ‘Er kwamen grote en kleine giften, maar er boden zich ook professionele vrijwilligers aan. Die gingen onder leiding van supervrijwilliger Cor Tervoort aan de slag. Belangrijk onderdeel was ook de werving en training van vrijwilligers voor de dagelijkse ondersteuning: er staan nu ca 65 mensen daarvoor in de startblokken. Kortom, het werd een fantastische operatie, zelfs in corona-tijden.’

‘Zo jammer dat we het interieur niet iedereen in het echt kunnen laten zien. Maar vandaag gaat ook onze vernieuwde website www.hospice-egmond.nl in de lucht met daarop een kort, maar duidelijk filmpje waarin Jessica Zwart iedereen Hospice Egmond laat zien. We zijn dankbaar voor al die steun en sympathie voor het hospice’, aldus Jan Mesu, ‘We hebben het mét elkaar en voor elkaar gedaan, zoals ook in onze gevelsteen is te lezen.’


Nieuwsbrieven Hospice Egmond

Nr 23. jun ’24

Lees nieuwsbrief

Nr 22. dec ’23

Lees nieuwsbrief

Nr 21. Aug ’23

Lees nieuwsbrief

Nr 20. Q2 ’23

Lees nieuwsbrief

Nr 19. Q1 ’23

Lees nieuwsbrief
Archief

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte blijven en de nieuwsbrief ontvangen? Meld je hieronder aan!

Heb je vragen? Neem contact op!

Voor algemene vragen over ons hospice, aanmeldingen, vrijwilliger worden, steun bieden en dergelijke:

mail info@hospice-egmond.nl, bel 072-8889161 of gebruik onderstaand contactformulier.


    Sidney GrootNieuws