Steun

Algemeen

Hospice Egmond was niet tot stand gekomen zonder de sympathie en steun vanuit de inwoners van de Egmonden en omgeving, van de lokale en regionale ondernemers, kerkelijke en maatschappelijke instellingen en organisaties en vanuit de wereld van de goede doelen. We blijven die steun nodig hebben voor alle extra ondersteuning en comfort die wij aan onze gasten en hun naasten bieden. Scholing en training van vrijwilligers, voorlichting en communicatie aan de buitenwereld, het doen vervullen van laatste wensen blijven aandacht en geld vragen.


Doneren

We kregen vanaf 2020 fantastisch veel steun van particuliere donateurs, daar waren en zijn we heel erg dankbaar voor. Ook elke specifieke actie om meer donaties binnen te krijgen, had succes. We zullen dat dus blijven doen. Doneren kan via IBAN: NL09 RABO 0176973192 t.n.v. Stichting Zeedistel, Hospice Egmond.


Vriendenkring

Wie zijn verbondenheid met ons hospice tot uitdrukking wil brengen in meerjarige steun, kan lid worden van de Vriendenkring Hospice Egmond voor € 15 per jaar. Onze leden ontvangen onze nieuwsmails en voor hen organiseren we ook jaarlijks een Vriendenlezing. Wederzijdse betrokkenheid is belangrijk voor ons. Klik hier om u aan te melden voor de vriendenkring.

Sponsors & Goede doelen

Voor de start van het hospice hebben we een beroep gedaan op diverse Goede Doelen Organisaties. Dat vond gelukkig weerklank. We kregen ook veel sponsorgelden binnen via lokale organisaties en instellingen.


anbi

Een instelling die door de Belastingdienst is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft belastingvoordelen bij erven en schenken. Het kan – afhankelijk van de eigen situatie – extra interessant zijn zich voor een periode van vijf jaar vast te leggen voor een vaste jaarlijkse bijdrage. Het ANBI formulier kunt u aanvragen via info@hospice-egmond.nl. Via de onderstaande knop download u het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen dat is ingevuld door Hospice Egmond. Daar vindt u alle benodigde gegevens voor het invullen van uw eigen ANBI formulier.

Heb je vragen? Neem contact op!

Voor algemene vragen over ons hospice, aanmeldingen, vrijwilliger worden, steun bieden en dergelijke:

mail info@hospice-egmond.nl, bel 072-8889161 of gebruik onderstaand contactformulier.


    Sidney GrootSteun