Welkom bij Hospice Egmond

Hospice Egmond is op zoek naar vrijwilligers! Kom jij ons team versterken?
Neem hier contact met ons op en bekijk de vrijwilligersfolder.

Rondleiding in ons gebouw

Parkeren

Ons hospice heeft geen eigen parkeerplekken, behalve voor artsen en verpleegkundigen in functie. Die plekken kunnen dus niet door bezoekers gebruikt worden. Wel zijn er vlakbij twee openbare parkeergebiedjes aan de Sportlaan. Klik op de onderstaande knop voor het kaartje.

Bekijk kaartje

‘Met elkaar, voor elkaar’

We hebben als thema voor de nu komende jaren gekozen voor: ‘Met elkaar, voor elkaar’. Een veelzeggend thema, want aan de totstandkoming van dit bijna-thuis-huis voor De Egmonden en omgeving hebben zoveel mensen en organisaties meegewerkt dat met recht gezegd kan worden dat de hele gemeenschap zich optimaal betrokken heeft getoond. Het resultaat is er: voor de samenleving in de directe omgeving.

Missie

Hospice Egmond is een kleinschalig bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase. In een huiselijke sfeer bieden wij onze gasten palliatieve zorg, gericht op het verlichten van ongemak en pijn. Het welzijn en de persoonlijke wensen van onze gasten staan voorop. Onze begeleiding sluit aan bij alle wensen op lichamelijk, spiritueel en psychosociaal gebied.

Ook ondersteunen we waar dat nodig of gewenst is de naasten in dit zware proces van de laatste levensfase. We bieden hen in een rustige omgeving een luisterend oor en herkenning en erkenning van hun positie.

Onze organisatie biedt steun en begeleiding voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.

Warm, kleinschalig, huiselijk

Ons hospice een ‘bijna-thuis-huis’: warm, kleinschalig en huiselijk. Als het thuis echt niet meer gaat voor iemand in de laatste levensfase, dan kan de huisarts een verwijzing naar ons huis geven. Hier draait alles om een zo comfortabel mogelijk leven, in een van onze drie ruime kamers. Onze vrijwilligers staan klaar voor welke service en ondersteuning men zich maar kan wensen: onze gasten houden zoveel mogelijk zelf de regie. De medische en verpleegkundige zorg verhuist gewoon mee van het eigen huisadres naar ons adres. Bezoek is welkom, precies zoals men dan zelf wil en aankan. Het is echt bijna zoals het thuis is.

Uniek concept

De professionele zorg wordt geleverd door de professionals die de zorg ook al leverden in de thuissituatie. De eigen huisarts en de eigen verpleegkundigen ‘verhuizen’ mee naar het nieuwe verpleegadres. Dat is fijn voor alle betrokkenen, maar tegelijk is het nu nog een uniek concept in Nederland. ’s Nachts is er (tussen 23.00 en 07.00 uur) een professionele verpleegkundige in het hospice aanwezig.

Vrijwilligers

Naast de professionele medische en verpleegkundige zorg werken in ons hospice ook veel vrijwilligers voor allerlei ondersteunende taken. Zij doen dat steeds met z’n tweeën, in wisseldiensten. Ze bieden een luisterend oor, een helpende hand, vangen naasten en andere bezoekers op, zorgen voor een natje en een droogje en vervullen zoveel mogelijk de wensen van onze gasten.

Wij zijn nog op zoek naar versterking. Wil jij vrijwilliger worden? Neem contact met ons op en bekijk onze vrijwilligersfolder.

Bestuur

Het bestuur van Hospice Egmond wordt gevormd door de bestuursleden van ‘Stichting Zeedistel, Hospice Egmond’. Die stichting is in 2013 gesticht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar met als doel: het realiseren van een hospice voor palliatieve zorg en ondersteuning in de Egmonden. Initiatiefnemer was Jessica Zwart-Neeter; zij werd tevens secretaris van het bestuur.

Anno januari 2020 wordt het bestuur gevormd voor vijf bestuursleden en één ondersteuner:

Jan Mesu
voorzitter

Jessica Zwart-Neeter
secretaris

Michiel Zwartkruis
medische zaken

Saskia Groot
bestuurslid

Organisatie

Het bestuur stuurt de organisatie aan. Twee coördinatoren zorgen voor de dagelijkse leiding. Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor onze gasten en hun naasten. Samen met de ruim vijftig vrijwilligers dragen zij zorg voor een liefdevolle sfeer in een huis waar respect, rust, ruimte en zoveel mogelijk comfort geboden wordt.

Sociale veiligheid
Helaas komt er in de maatschappij te vaak en te veel grensoverschrijdend gedrag voor. Daarom zijn er voor veel banen en voor veel vrijwilligerswerk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dat is ook zo voor iedereen die binnen Hospice Egmond werkt, professioneel of vrijwilliger. Het hospice vraagt dergelijke verklaringen (waaruit blijkt dat men geen justitieel verleden heeft dat een bezwaar zou kunnen zijn voor het werk) aan.

Deze voorzorgsmaatregel is geen garantie dat het hospice gevrijwaard blijft van grensoverschrijdend gedrag. Daarom is er ook een vertrouwenscontactpersoon waar men met vragen en klachten terecht kan.

Vertrouwenscontactpersoon
Zoals elke bonafide Nederlandse organisatie die werkt met vrijwilligers, heeft ook de ‘Stichting Zeedistel, Hospice Egmond’ zorg gedragen voor een correct stelsel van regels met contracten en afspraken. Zo beschikken alle vrijwilligers inmiddels over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en is er inmiddels een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Bij ons is dat Renske Smit, huisarts in de Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee. Iedereen die in of rondom het hospice te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag kan met haar in contact treden via de huisartsenpraktijk: 072-5061252.

Heb je vragen? Neem contact op!

Voor algemene vragen over ons hospice, aanmeldingen, vrijwilliger worden, steun bieden en dergelijke:

mail info@hospice-egmond.nl, bel 072-8889161 of gebruik onderstaand contactformulier.

Voor perscontacten en PR-activiteiten: mail pr@hospice-egmond.nl of bel 06-46492141


    Sidney GrootHome