Welkom bij Hospice Egmond

Hospice Egmond is een kleinschalig, huiselijk bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase.

Liefdevolle aandacht

Als het thuis niet meer gaat, kan de huisarts aangeven dat opname noodzakelijk is. Zodra er dan een kamer beschikbaar is, kan ons hospice de plaats zijn waar we dat thuisgevoel zo goed mogelijk kunnen vasthouden. Er is 24 uur verpleegkundige zorg van een eigen hospice-team verpleegkundigen van Evean en vrijwilligers nemen alle andere taken voor hun rekening . Zij beseffen allemaal dat onze gasten en hun naasten zich bevinden in een tijd van afscheid nemen. Dat maakt dat het leven soms moeilijk te dragen is. Al onze inspanningen zijn er op gericht de gasten met liefdevolle aandacht en steun bij te staan; dat kan het lijden verlichten.

Respect, rust, ruimte, aandacht en harmonie, dat zijn onze uitganspunten.

Missie

Hospice Egmond is een kleinschalig bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase. In een huiselijke sfeer bieden wij onze gasten palliatieve zorg, gericht op het verlichten van ongemak en pijn. Het welzijn en de persoonlijke wensen van onze gasten staan voorop. Onze begeleiding sluit aan bij alle wensen op lichamelijk, spiritueel en psychosociaal gebied.

Ook ondersteunen we waar dat nodig of gewenst is de naasten in dit zware proces van de laatste levensfase. We bieden hen in een rustige omgeving een luisterend oor en herkenning en erkenning van hun positie.

Onze organisatie biedt steun en begeleiding voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.

Warm, kleinschalig, huiselijk

Ons hospice een ‘bijna-thuis-huis’: warm, kleinschalig en huiselijk. Als het thuis echt niet meer gaat voor iemand in de laatste levensfase, dan kan de huisarts, de verpleegkundige, de specialist of het ziekenhuis een verwijzing naar ons huis geven. Hier draait alles om een zo comfortabel mogelijk leven, in een van onze vier kamers. Onze vrijwilligers staan klaar voor welke service en ondersteuning men zich maar kan wensen: onze gasten houden zoveel mogelijk zelf de regie. Er is 24-uurs professionele verpleegkundige zorg in huis; huisartsen bezoeken het hospice voor de medische begeleiding en zorg. Bezoek is welkom, precies zoals men dat zelf wil en aankan. Het is echt bijna zoals het thuis is. In de gastenkamers kan voor de partner of een familielid desgewenst  een bed worden bijgeplaatst. 

Vrijwilligers

Naast de professionele medische en verpleegkundige zorg werken in ons hospice ook veel vrijwilligers voor allerlei ondersteunende taken. Zij doen dat steeds met z’n tweeën, in wisseldiensten. Ze bieden een luisterend oor, een helpende hand, vangen naasten en andere bezoekers op, zorgen voor een natje en een droogje en vervullen zoveel mogelijk de wensen van onze gasten.

Er zijn ook vrijwilligers die de warme maaltijden komen bereiden, we hebben vrijwilligers in een schoonmaakploeg, er zijn mensen die de tuin op orde houden of klusjes in huis doen, we hebben mensen die massages geven en vrijwilligers die voor de pers en publiciteit zorgen.

Hospice Egmond draait met een geweldig ‘leger’ aan vrijwilligers. Het zijn stuk voor stuk bevlogen mensen die iets willen doen voor anderen of voor onze samenleving. Zonder hen zou het hospice niet kunnen. Maak via deze link kennis met een aantal van hen via deze website. In woord (over hun beweegredenen) en in beeld (over hun taken). Ter inspiratie! Met foto’s van Jesse Reij en Tinka Duineveld (ook vrijwilligers),

Wij zijn nog op zoek naar versterking. Wil jij vrijwilliger worden? Neem contact met ons op en bekijk onze vrijwilligersfolder.

Bestuur

Het bestuur van Hospice Egmond wordt gevormd door de bestuursleden van ‘Stichting Zeedistel, Hospice Egmond’. Die stichting is in 2013 gesticht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar met als doel: het realiseren van een hospice voor palliatieve zorg en ondersteuning in de Egmonden. Initiatiefnemer was Jessica Zwart-Neeter; zij werd tevens secretaris van het bestuur.

Hospice Egmond is het prachtige, kleinschalige ‘bijna thuis huis’ geworden dat het bestuur voor ogen had. In een beleidsplan voor 2023 t/m 2026 zijn missie en visie vertaald in concrete doelstellingen.

Het hele beleidsplan is te lezen via deze link.

Anno januari 2022 wordt het bestuur gevormd voor vijf bestuursleden:

Jan Mesu
voorzitter

Jessica Zwart-Neeter
secretaris

Marit Molenaar
penningmeester

Michiel Zwartkruis
medische zaken

Saskia Groot
bestuurslid

Raad van toezicht

Hospice Egmond heeft een Raad van toezicht van drie personen: Theo Groot, voormalig directeur Hotel Zuiderduin, Siem Valkering, voormalig senior accountmanager Zakelijke Relaties Rabobank Alkmaar en omstreken en Menno Admiraal, extern accountant.

Organisatie en coördinatie

Het bestuur stuurt de organisatie aan. De dagelijks leiding is in handen van twee coördinatoren: Els Rosenmöller en Nathalie Groot. Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor onze gasten en hun naasten. Samen met tientallen vrijwilligers dragen zij zorg voor een liefdevolle sfeer in een huis waar respect, rust, ruimte en zoveel mogelijk comfort geboden wordt.

Vertrouwenscontactpersoon
Zoals elke bonafide Nederlandse organisatie die werkt met vrijwilligers, heeft ook de ‘Stichting Zeedistel, Hospice Egmond’ zorg gedragen voor een correct stelsel van regels met contracten en afspraken. Zo beschikken alle vrijwilligers inmiddels over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en is er inmiddels een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Bij ons is dat Renske Smit, huisarts in de Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee. Iedereen die in of rondom het hospice te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag kan met haar in contact treden via de huisartsenpraktijk: 072-5061252.

Een kijkje in Hospice Egmond

In deze film leidt coördinator Els Rosenmöller je rond in Hospice Egmond.

Parkeren

Ons hospice heeft geen eigen parkeerplekken, behalve voor artsen en verpleegkundigen in functie. Die plekken kunnen dus niet door bezoekers gebruikt worden. Wel zijn er vlakbij twee openbare parkeergebiedjes aan de Sportlaan. Klik op de onderstaande knop voor het kaartje.

Bekijk kaartje

Heb je vragen? Neem contact op!

Voor algemene vragen over ons hospice, aanmeldingen, vrijwilliger worden, steun bieden en dergelijke:

mail info@hospice-egmond.nl, bel 072-8889161 of gebruik onderstaand contactformulier.


    Sidney GrootHome