Welkom bij Hospice Egmond

Hospice Egmond is een kleinschalig, huiselijk en warm ‘bijna-thuis-huis’ voor mensen in hun laatste levensfase.
We hebben een uniek concept waarin professionals optimaal samenwerken met een groot team vrijwilligers.

‘Met elkaar, voor elkaar’

Bij de entree van Hospice Egmond is een steen geplaatst met de tekst ‘Met elkaar, voor elkaar’ en het jaartal van de opening: 2021. Een veelzeggende tekst want aan de totstandkoming van dit bijna-thuis-huis voor De Egmonden en omgeving hebben zoveel mensen en organisaties meegewerkt dat met recht gezegd kan worden dat de hele gemeenschap zich optimaal betrokken heeft getoond. 

Missie

Hospice Egmond is een kleinschalig bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase. In een huiselijke sfeer bieden wij onze gasten palliatieve zorg, gericht op het verlichten van ongemak en pijn. Het welzijn en de persoonlijke wensen van onze gasten staan voorop. Onze begeleiding sluit aan bij alle wensen op lichamelijk, spiritueel en psychosociaal gebied.

Ook ondersteunen we waar dat nodig of gewenst is de naasten in dit zware proces van de laatste levensfase. We bieden hen in een rustige omgeving een luisterend oor en herkenning en erkenning van hun positie.

Onze organisatie biedt steun en begeleiding voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.

Warm, kleinschalig, huiselijk

Ons hospice een ‘bijna-thuis-huis’: warm, kleinschalig en huiselijk. Als het thuis echt niet meer gaat voor iemand in de laatste levensfase, dan kan de huisarts, de verpleegkundige, de specialist of het ziekenhuis een verwijzing naar ons huis geven. Hier draait alles om een zo comfortabel mogelijk leven, in een van onze drie ruime kamers. Onze vrijwilligers staan klaar voor welke service en ondersteuning men zich maar kan wensen: onze gasten houden zoveel mogelijk zelf de regie. De medische en verpleegkundige zorg verhuist gewoon mee van het eigen huisadres naar ons adres. Bezoek is welkom, precies zoals men dan zelf wil en aankan. Het is echt bijna zoals het thuis is. In onze gastenkamers kan voor de partner of een familielid desgewenst ook een koppelbed worden geplaatst. En we hebben een éénpersoonskamer die incidenteeel ook – tegen een kleine vergoeding – als logeerkamer kan dienen.

Uniek concept

De professionele zorg wordt geleverd door de professionals die de zorg ook al leverden in de thuissituatie. De eigen huisarts en de eigen verpleegkundigen ‘verhuizen’ mee naar het nieuwe verpleegadres. Dat is fijn voor alle betrokkenen, maar tegelijk is het nu nog een uniek concept in Nederland. ’s Nachts is er (tussen 23.00 en 07.00 uur) een professionele verpleegkundige in het hospice aanwezig.

Vrijwilligers

Naast de professionele medische en verpleegkundige zorg werken in ons hospice ook veel vrijwilligers voor allerlei ondersteunende taken. Zij doen dat steeds met z’n tweeën, in wisseldiensten. Ze bieden een luisterend oor, een helpende hand, vangen naasten en andere bezoekers op, zorgen voor een natje en een droogje en vervullen zoveel mogelijk de wensen van onze gasten.

Er zijn ook vrijwilligers die de warme maaltijden komen bereiden, we hebben vrijwilligers in een schoonmaakploeg, er zijn mensen die de tuin op orde houden of klusjes in huis doen, we hebben mensen die massages geven en vrijwilligers die voor de pers en publiciteit zorgen.

Wij zijn nog op zoek naar versterking. Wil jij vrijwilliger worden? Neem contact met ons op en bekijk onze vrijwilligersfolder.

Bestuur

Het bestuur van Hospice Egmond wordt gevormd door de bestuursleden van ‘Stichting Zeedistel, Hospice Egmond’. Die stichting is in 2013 gesticht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar met als doel: het realiseren van een hospice voor palliatieve zorg en ondersteuning in de Egmonden. Initiatiefnemer was Jessica Zwart-Neeter; zij werd tevens secretaris van het bestuur.

Anno januari 2021 wordt het bestuur gevormd voor vijf bestuursleden en één ondersteuner:

Jan Mesu
voorzitter

Jessica Zwart-Neeter
secretaris

Michiel Zwartkruis
medische zaken

Saskia Groot
bestuurslid

Raad van toezicht

Hospice Egmond heeft een Raad van toezicht van drie personen: Theo Groot, voormalig directeur Hotel Zuiderduin, Siem Valkering, voormalig directeur Rabobank Alkmaar en omstreken en Menno Admiraal, extern accountant.

Organisatie en coördinatie

Het bestuur stuurt de organisatie aan. De dagelijks leiding is in handen van twee coördinatoren: Els Rosenmöller en Nathalie Groot. Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor onze gasten en hun naasten. Samen met tientallen vrijwilligers dragen zij zorg voor een liefdevolle sfeer in een huis waar respect, rust, ruimte en zoveel mogelijk comfort geboden wordt.

Vertrouwenscontactpersoon
Zoals elke bonafide Nederlandse organisatie die werkt met vrijwilligers, heeft ook de ‘Stichting Zeedistel, Hospice Egmond’ zorg gedragen voor een correct stelsel van regels met contracten en afspraken. Zo beschikken alle vrijwilligers inmiddels over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en is er inmiddels een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Bij ons is dat Renske Smit, huisarts in de Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee. Iedereen die in of rondom het hospice te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag kan met haar in contact treden via de huisartsenpraktijk: 072-5061252.

Rondleiding in ons gebouw

Ter gelegenheid van de opening van ons hospice in februari 2021 is een filmpje gemaakt waarin Jessica Zwart-Neeter een rondleiding geeft.

Parkeren

Ons hospice heeft geen eigen parkeerplekken, behalve voor artsen en verpleegkundigen in functie. Die plekken kunnen dus niet door bezoekers gebruikt worden. Wel zijn er vlakbij twee openbare parkeergebiedjes aan de Sportlaan. Klik op de onderstaande knop voor het kaartje.

Bekijk kaartje

Heb je vragen? Neem contact op!

Voor algemene vragen over ons hospice, aanmeldingen, vrijwilliger worden, steun bieden en dergelijke:

mail info@hospice-egmond.nl, bel 072-8889161 of gebruik onderstaand contactformulier.

Voor perscontacten en PR-activiteiten: mail pr@hospice-egmond.nl of bel 06-46492141


    Sidney GrootHome