historie

De droom van Jessica

2002 Jessica Zwart begon na 10 jaar als wijkverpleegkundige in Egmond aan Zee, in een leidinggevende functie bij zorgorganisatie Evean. Ze begon haar lobby voor een bijna-thuis-huis in haar eigen woonomgeving. Het was haar droom die haar vleugels en doorzettingskracht gaf.

2012 Evean geeft haar één dag in de week de tijd voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een hospice. Ze zoekt en vindt medestanders, waaronder de huisarts Michiel Zwartkruis en een vriendin die haar helpt met de administratie en de correspondentie. Maar ze sprak ook met pastoors en dominees, met ondernemers en winkeliers, met makelaars, financiële deskundigen en juristen. Ze kreeg de handen op elkaar.

2013 Een handvol mensen besluit een stichting op te richten met de werknaam ‘Stichting Zeedistel’. De droom wordt een plan.

Stichting Zeedistel

2014. De stichting Zeedistel, Hospice Egmond’ is officieel opgericht op 2 april 2014 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. De oprichtingsactie is ondertekend door initiatiefneemster en secretaris van de stichting Jessica Zwart-Neeter en toenmalig voorzitter Hans Admiraal, destijds directeur Evean. Eind oktober 2020 is de structuur van de organisatie aangepast met een Raad van Toezicht en is ook de voorzitterswisseling geformaliseerd.

Jaren van bouw en opbouw

Het bestuur zoekt een geschikt pand. Theo Groot, bij iedere Egmonder bekend van Hotel Zuiderduin en andere accommodaties, zoekt mee. Er zit niet veel schot in: bezochte gebouwen zijn niet geschikt. Er leek wel een mooie plek: het terrein van de oude speeltuin stond te koop. Maar ja: veel te duur.

2014 Theo Groot besluit het terrein zelf te kopen voor een te ontwikkelen complex rolstoeltoegankelijke vakantieappartementen. In zijn familiekring ontstond het idee dan iets meer te doen: de familie Groot bood Jessica en ‘Zeedistel’ aan een casco te bouwen op zijn terrein voor een hospice, de eerste 25 jaar vrij van huur.

2014 Het jaar van echte plannen maken: hoe groot? Wat waar? De randvoorwaarden moesten geformuleerd, de financiën doorgerekend. De stichting ‘Zeedistel’ kwam in ander vaarwater.

2015 Reuring in de Egmondse sociale media. ‘Te mooi om waar te zijn’, ‘Waar zit het addertje onder het gras?’ Waar de één zich dankbaar toonde voor het grootse gebaar van de familie Groot, verweet de ander hen machtsvertoon. Daarna stilte. Maar het denk- en rekenwerk ging door. Wat zou er kunnen? Hoog tijd om het gesprek met de gemeente aan te gaan.

2016 Architect Jaap Swan krijgt opdracht ten behoeve van de gesprekken met gemeentelijke instanties schetsontwerpen te maken, zowel voor het grote appartementengebouw als voor het los daarvan staande hospice.

2017 Het jaar van de onderzoeken. Naar natuurwaarden, bodemgesteldheid, bestemmingsplan, welstandseisen, verkeersbewegingen. Overleg met ambtenaren, met bestuurders. Swan mag zijn schetsontwerp gaan omwerken tot een voorlopig bouwplan. Tervoort wil het graag bouwen.

2018 Bestuur Zeedistel maakt een beleidsplan: het plan is gebaseerd op inzet van vele, vele vrijwilligers en sympathisanten. Gepensioneerde Cor Tervoort zet zich aan het reken- en lobbywerk. Jessica Zwart onderhoudt lopende contacten en werft mensen voor ondersteunende werkgroepen. Zo worden plannen gemaakt voor het aanschrijven van sponsors, de werving van donateurs, de public relations en het maken van een website.

2019 Plannen zijn rond. Terrein wordt schoon en bouwrijp gemaakt. Op het hek er omheen komen spandoeken van ondersteunende ondernemers en ook een van het hospice zelf: vrijwilligers en donateurs gevraagd! Er is voor de afbouw en inrichting € 510.00 nodig. In Post aan Zee worden informatieavonden georganiseerd om vrijwilligers te werven. Jessica haalt ruimschoots de pers over hoe haar droom wordt omgezet in daden!

2020 Enthousiaste inwoners komen in actie. De een organiseert een feestelijke ‘High Wine’ in de historische Slotkapel, de ander organiseert workshops ten behoeve van het hospice. Kunstenaars bieden zich aan, giften stromen binnen.

Maar dan slaat de Corona toe. Alle publieksacties worden opgeschort.  Alleen het aanschrijven van grote externe sponsors gaat door. En in dank ontvangt Stichting Zeedistel de erfenis ad € 9000 van de 150 jaar oude vereniging Liefdadigheid naar Vermogen, die in juni 2020 wordt opgeheven. Als ook de grote schenking van de Stichting Roparun ad € 150.000 binnenkomt, haalt het bestuur opgelucht adem: de teller rechtvaardigt de verdere investeringen in afbouw en inrichting.

Door de Corona en de coronamaatregelen is er vertraging in de levering van sommige materialen ontstaan, maar de werving en scholing van vrijwilligers gaat – in aangepaste vorm – door. Januari 2021 moet de maand van de opening worden! Later gaat er door de tweede coronagolf weer een streep door de aangekondigde openingsdata. Teleurstelling alom. Maar de voorbereidingen gaan door. ‘Uitstel wordt geen afstel’ zegt voorzitter Jan Mesu.

2021 De gevelsteen voor het hospice is klaar. ‘Met elkaar, voor elkaar’ is de samenvattende tekst voor de periode 2012 -2021. De Egmonden en omgeving krijgen waarvoor velen zich voor hebben ingezet: Hospice Egmond is gerealiseerd.

Op vrijdag 12 februari heffen de bestuursleden met elkaar en met de Raad van Toezicht het glas op de afronding van de bouw en op maandag 15 februari is alles klaar om de eerste gasten te ontvangen. Op 20 februari arriveert de eerste gast: het hospice is nu echt in gebruik.

2 november 2021 organiseert Hospice Egmond in de historische en sfeervolle Slotkapel in Egmond aan den Hoef, samen met nabestaanden van 15 inmiddels overleden gasten, een mooie herdenkingsbijeenkomst.

Dan begint een moeilijke periode; er zijn minder aanvragen uit de Egmonden en juist veel aanvragen uit een wijde kring om Egmond heen. Dat levert problemen op voor de medische en verpleegkundige zorg. Het bestuur bezint zich op het aanpassen van de  oorspronkelijke uitgangspunten en besluit tot het voortaan ook verzorgen van 24-uurs verpleegkundige zorg in huis. 

27 december 2021 – Het bestuur brengt het besluit naar buiten om een contract te sluiten met Evean. Daartoe sluit men een contract met Evean; er wordt een werving gestart om met 7á 8 ervaren professionele verpleegkundigen (vaak in deeltijd) een eigen hospice-team te vormen. Zo garandeert men de continuïteit.

2022 27 maart 2022 – De coronaregels zijn geweken; er wordt een open dag voor belangstellenden georganiseerd. In april 2022 start men met de vernieuwde werkwijze.


Archief

Vooralsnog worden officiële stukken in eigen beheer bewaard en digitaal opgeslagen. De websitebestanden worden steeds geactualiseerd en niet gearchiveerd, maar te raadplegen tekstbestanden en persberichten blijven digitaal bewaard. U kunt hier alle nieuwsbrieven bekijken.

Bekijk alle nieuwsbrieven Bekijk artikelen uit het archief

Heb je vragen? Neem contact op!

Voor algemene vragen over ons hospice, aanmeldingen, vrijwilliger worden, steun bieden en dergelijke:

mail info@hospice-egmond.nl, bel 072-8889161 of gebruik onderstaand contactformulier.


    Sidney GrootHistorie