Vriendenkring Hospice Egmond

‘Hoe bouwen we een blijvende schil van betrokken mensen om de organisatie van ons hospice heen?’ vroegen we onszelf af. We hebben een mooie kring van vrijwilligers, donateurs en sponsors, maar de praktijk leert dat er altijd sprake is van verloop binnen het vrijwilligersbestand, dat sponsors ruimhartig geven, maar daarna op afstand blijven en dat donateurs ook vaak anoniem willen zijn. Er staat tegenover dat er mensen zich melden als lid van onze organisatie. Maar de overkoepelende stichting kent geen leden. En dus zijn we gestart met een Vriendenkring Hospice Egmond. Van zo’n vriendenkring kan iedereen lid worden voor € 15 per jaar. Daarvoor ontvangt men de digitale nieuwsbrief en krijgt men een uitnodiging voor een jaarlijkse Vriendenlezing.

De Vriendenkring kan met een bescheiden jaarlijks lidmaatschap geld genereren om het vrijwilligerswerk te ondersteunen of om bijzondere, ondersteunende activiteiten te financieren, die niet binnen de subsidieregelingen te realiseren zijn.

Bel voor meer informatie met Hospice Egmond: 072-8889161 of mail naar: info@hospice-egmond.nl

Machtiging

Ja, ik machtig tot wederopzegging Stichting Zeedistel €15,- per jaar af te schrijven van mijn rekening.

Belangrijk voor u:

 • U machtigt Hospice Egmond om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.
 • U kunt uw betaling laten terugboeken door kennisgeving hiervan aan Hospice Egmond binnen 5 dagen na uw afschrijving. Het afgeschreven bedrag wordt dan binnen 9 dagen aan u terug geboekt.
 • Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

Aanmelden

   Mevrouw De Heer


   Hierbij machtig ik Hospice Egmond om jaarlijks € 15,- af te schrijven van mijn rekening
   Stuur mij een kopie per e-mail

   

  Sidney GrootVriendenkring