Wat kost goede zorg in een hospice?

Persoonlijke zorg in een bijna-thuis-huis

Wanneer je een indicatie ‘palliatief terminale zorg’ krijgt, zijn kosten of je zorgkostenverzekering niet de eerste onderwerpen waar je aan wilt denken. Toch is het van belang vroegtijdig te checken of deze vorm van zorg ook voor jou beschikbaar is. In een hospice of bijna-thuis-huis wordt (palliatief) terminale zorg gegeven. Het belangrijkste doel van deze zorg is om kwaliteit van leven te behouden. De bewoners van een bijna-thuis-huis krijgen veel persoonlijke aandacht van vrijwilligers en wanneer nodig zorg van specialisten als huisarts, fysiotherapeut en andere professionals.

Zorgverzekering vergoedt verblijfskosten hospice

Het verblijf en de externe, medische zorg kan op een aantal manieren worden geregeld en vergoed. De vergoeding voor een hospice en palliatieve zorg is helaas niet gemakkelijk uit te leggen. Je krijgt namelijk te maken met verschillende wetten en regelingen. De zorgverzekeraar is het eerste aanspreekpunt voor vragen over een vergoeding. Het zorgkantoor regelt de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wanneer het gaat om langdurige, intensieve zorg. Medicatie en hulpmiddelen worden in het algemeen vergoed via de zorgverzekering. Net als in de thuissituatie, kan er een eigen bijdrage gevraagd worden voor bepaalde medicijnen of hulpmiddelen.

Hoe deze laatste zorg wordt vergoed is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Belangrijk hierbij is of je een indicatie voor Wlz-zorg hebt of niet. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid. https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/hospice

Goed om te weten: de palliatieve zorg blijft beschikbaar ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

Eigen bijdrage voor een hospice

Voor de externe, medische zorg in een hospice betaal je geen eigen risico. Die externe zorg wordt vergoed vanuit de basis- en de aanvullende verzekering. De meeste hospices vragen een eigen bijdrage per dag voor extra kosten (bovenop de genoemde externe zorg) zoals eten en drinken en meer persoonlijk comfort.

Hospice Egmond

Hospice Egmond biedt haar gasten een zo leefbaar en waardig mogelijke laatste levensfase met zoveel mogelijk persoonlijk comfort. De persoonlijke wensen van onze gasten staan hoog in het vaandel. In een huiselijke en gastvrije omgeving bieden wij een aangenaam verblijf aan mensen in hun laatste levensfase, waarbij medische zorg wordt verleend door externe zorgverleners. Er is ook begeleiding voor de naasten. Hospice Egmond biedt onderdak vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.

Sidney GrootWat kost goede zorg in een hospice?

1 comment

Join the conversation
  • Lukas Stalpers - november 17, 2021 reply

    Vraag: Wij zitten in een les over palliatieve zorg voor internisten en zoeken antwoord op de vraag ‘Wat kost goede zorg in een hospice?’ Waar staat het antwoord nou?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *